Protokoll 7, från styrelsemötet 2013-10-23, upplagt på sidan.