Protokoll från styrelsemöten 2013-08-27 och 2013-09-24 upplagt på sidan.