Protokoll från styrelsemötet 2013-05-29 upplagt på sidan.