Protokoll från styrelsemötet 2012-03-21 upplagt på sidan.