Kallelse/Dagording för årsmötet och protokoll från styrelsemötet 2012-02-15 upplagt på sidan.

Rättelse i protokollet från 2012-02-15:
Det står att kallelse mm kommer att gå ut 30 dgr innan årsmötet.
Rätt antal dagar ska vara 15.