Med anledning av den stora snömängd som kommit uppmanar vi alla fastighetsägare inom SFF att hjälpas åt med skottning.
Se till att Du skottar framför Din fastighet, hjälp gärna till med snöskottning runt sopkärlen och vid gemensamhetshuset.

God Jul och Gott Nytt År
önskar
Styrelsen, Skogsbärens SFF