Som Ni alla vet har vi sedan vecka 46 haft de nya sopkärlen. Detta innebär att vi alla måste bli bättre på att sortera.

De bruna kärlen är endast till för kompostsoporna och Du/Ni skall använda dom bruna papperspåsarna som delades ut vid resp entré.

De gröna kärlen är till för brännbara sopor och skall vara väl paketerade.

Övriga sopor tex tidningar, kartong mm måste kastas i de containers som finns vid ICA affären. Det finns även en del containers vid ”gamla” busshindret.

I och med kommunens nya regler för sopor, måste vi alla hjälpas åt att sortera, då våra kärl som vi blivit tilldelade inte kommer att klara alla sopor.

Du/Ni fick även en informationsfolder i samband med att de bruna påsarna delades ut. Vi uppmanar Er alla att läsa den.

Om vi alla hjälps åt, kommer inte detta att bli något problem, men det bygger på att alla hushållen tar sitt ansvar.

Skogsbärens SFF
Styrelsen