Hej! Efter en lång och intensiv vår har det hänt mycket. Vi har hållit en extra-stämma som beslutade att styrelsen skall verkställa avyttringen av fjärrvärmenätet. Vi har fått in 100% av fullmakterna och kan nu fortsätta med avyttringen av fjärrvärmenätet till Vattenfall. Vi har också gjort första etappten av de arbeten som vattenfall offerten innebär, nämligen utbyte av samtliga servisventiler hos respektive abonent. Det har funnits möjlighet att i samband med arbetet passa på och byta ut värmeväxlare, Rörtema höll ett eget informationsmöte kring den utrustning de erbjuder. Vi vet att mer än 70st av våra 116 medlemmar kommer att ta tillfället i akt och byta ut värmecentralen / värmeväxlaren. Det börjar nu dra ihop sig till semestern och vi hoppas att den blir lugn och trevlig för samtliga, speciellt för vår sekreterare Britt-Marie Carlsson som har ensamt gjort ett mycket stort jobb gällande insamling/utlämning av nycklar och insamling av fullmakter m.m. Ett flertal protokoll har nu lagts ut på hemsidan.