Det kommer vara en extra stämma den 8:e Juni i Långsättersskolans matsal för att fatta beslut gällande fjärrvärmefrågan. Det är viktigt att så många som möjligt kan närvara. Kallelser skickas ut helgen den 24:e-25:e Maj. När det gäller problem med avloppssystemet är det oftast en fråga för fastighetsägaren eller kommunen. De frågor samfälligheten ansvarar för gällande ledningar är fjärrvärme och vatten. För frågor runt VVS kontakta i första hand Thomas Andersson i styrelsen.