Vi har nu hittat vattenläckan som fanns på samfällighetens vattenledning under vägen på Lingongången.

Grävarbete för att kunna laga läckan börjar onsdag (2020-10-21) klockan 07:00. Vattnet i samfälligheten kommer behöva stängas av medan läckan repareras. Vi vet inte exakt när vattnet kommer stängas av eftersom det beror på hur lång tid det tar att gräva.

När läckan är lagad kan det till en början bli missfärgat vatten.