Protokoll från styrelsemöte 2019-10-02 finns nu bland övriga protokoll.