Protokoll från styrelsemöte 2017-06-14 finns nu  bland övriga protokoll.