Protokoll från styrelsemöte 2015-12-15 finns nu på sidan.