Protokoll från styrelsemötet 2013-04-09 upplagt på sidan.