Protokoll från styrelsemötet 2012-05-22 upplagt på sidan.
Styrelsesidan uppdaterad.