Protokoll från styrelsemötet 2011-03-09 upplagt på sidan.