Som Ni alla kände till skulle de nya sopkärlen komma under november. Den 16 november togs den gamla containern bort och de nya sopkärlen kom. Du har även fått bruna påsar som skall användas för de sopor som skall komposteras.

Nu är det jätteviktigt att vi alla följer de regler som gäller.

Bruna påsar i de bruna kärlen – ENDAST KOMPOST SOPOR

Övriga sopor – väl paketerade i gröna kärlen.

Du/Ni fick också en informationsfolder, som vi uppmanar alla att läsa.