Dokument för Kanalplan TV och Regel för trädfällning upplagt.