Protokollet från det senaste styrelsemötet upplagt.