Protokoll 19:e Maj upplagt. Ansvarsområden för styrelsen inlagt.