Hej! De senaste två styrelsemötesprotokollen ifrån Oktober+November ligger nu på hemsidan. Det har blivit lite mer kaotiskt att uppdatera hemsidan efter ett datorhaveri som var i höstas. Nu ligger ordförandes epost på en dator utan office-paket vilket innebär lite krångel och mailande för att göra om protokollen till hemside-format.