Protokoll ifrån styrelsemöte den 3:e Mars är upplagt på hemsidan. Det har varit oroligheter på planen igen. Vi uppmanar eventuella föräldrar till barn som vistas där att påminna dem om att inte dra dit skräp och bråte. Detta är nedskräpning enligt lagen och gäller även ”skateboardramper” och liknande. Det är bra om så många föräldrar som möjligt vistas i området då det lugnar ned aktiviteterna. Ring gärna polisen om ni upplever att ungdomar uppträder störande.